HAKKIMIZDA

  GENEL DURUM :

  Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Adana Adliye Sarayına 18 km. mesafede Ceyhan yolu üzerinde ve Kürkçüler mevkiinde 34040 m² alan içerisinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kuzeyinde inşa edilmiş olup 20.000 m² kapalı alanı bulunmaktadır.

  a) Kapasite ve Tipi : F Tipi Ceza İnfaz Kurumu olup maksimum 368 kişiliktir.

  b) Blok ve Koğuş Sayısı : Ceza infaz kurumu A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşmakta olup, B blokta iki kısım bulunmaktadır. 103 adet 3 kişilik ve 59 adet tek kişilik oda mevcuttur.

  A Blok :

  A Blokta 13 adet koridor, her koridorda 3 adet 3 kişilik olmak üzere 36 adet 3 kişilik oda bulunmaktadır. Son koridorda 15 adet tek kişilik oda mevcuttur. Ayrıca infaz ve koruma memurlarının dinleneceği, uzman personelin görüşme yapabileceği karakol olarak tabir edilen bir oda ile, açık ve kapalı spor salonuna açılan kapılar, mescit ve terzi atölyesi, A Blok koridoru üzerinde berberhane ile havalandırma terminali bulunmaktadır.

  A Blok üst katında hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını değerlendirebileceği, üretime katkıda bulunabilecekleri şekilde planlanmış ağ örme ve terzi atölyesi bulunmaktadır. 

  B Blok :

  B Blok, B1 ve B2 olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. B1 Blokta 7 adet ara koridor mevcut olup 17 adet 3 kişilik, 14 adet tek kişilik oda, ayrıca kendilerine ve oda arkadaşlarına karşı saldırgan durumda olan hükümlü ve tutukluların geçici olarak kapatıldığı vinileks kaplı, penceresiz, havalandırma sistemi bulunan iki adet gözlem odası bulunmaktadır.

  B2 Blokta 7 adet koridor mevcut olup 14 adet 3 kişilik oda, 15 adet tek kişilik oda ile ceza infaz kurumunda barındırılması düşünülen kadın hükümlü ve tutukluların çocuklarına yönelik yapılan iki katlı kreş mevcuttur. Ayrıca infaz koruma memurlarının dinlenebileceği, uzman personelin gerektiğinde görüşme yapabileceği karakol tabir edilen bir odası bulunmaktadır.

  B1 blok üst katında bakır metal atölyesi ve resim atölyesi, B2 blok üst katında ise müzik aletleri atölyesi ile ağaç işleri atölyesi bulunmaktadır.

  C Blok :

  C Blokta 13 adet koridor mevcut olup 36 adet 3 kişilik, 15 adet tek kişilik oda bulunmaktadır. Ayrıca infaz koruma memurlarının dinlenebileceği, uzman personelin gerektiğinde görüşme yapabileceği bir oda mevcuttur.

  C Blok üst katında kilim dokuma atölyesi ile çini atölyesi bulunmaktadır. Ceza infaz kurumunda Bakanlık emirlerine göre yürütülen faaliyetlerden olan sohbet toplantılarının ve açık görüşlerin yapıldığı 4 mekan, avukat görüşlerinin yapıldığı 9 oda ile kapalı ziyaretin yapıldığı, üçerli olarak birbirinden bağımsız toplam 30 adet, telefonla iletişimli kırılmaz, şeffaf cam ile ayrılmış kabin bulunmaktadır.

  CEZA İNFAZ KURUMU DIŞ VE İÇ GÜVENLİK KONUMU

  a) Dış Güvenlik : Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun dış koruması; Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı kadrosuna uygun sayıda rütbeli, er ve erbaş ile sağlanmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu etrafında 9 adet gözetleme kulesi bulunmakta olup etrafı 4 metre Yükseklikteki ihata duvarı ile çevrilidir. Ceza İnfaz Kurumu binası ile ihata duvarı arasında 20 metre mesafe bulunmaktadır.

  Ayrıca Ceza İnfaz Kurumu iç mekan dış duvarından 10 metre mesafede elektronik koruma amaçlı 30 kg. ağırlıktan sonra elektronik alarm sistemine duyarlı, üstü ve dış alt kısımları helezon şeklinde jiletli tel ile muhafazalı sensörlü tel çit ile çevrilmiş vaziyettedir. Yine Ceza infaz kurumu çatı ve havalandırma bahçe üst duvarları aynı tarz jiletli tel ile çatıya tırmanmaya mani olacak şekilde güvenlik altına alınmıştır. Ceza infaz kurumunun iç mekanları çevre, çatı ve ziyaret mahallinde biri dome(döner kamera) olmak üzere 170 adet kamera ile 45 monitöre yansıyan görüntüler ile 24 saat esasına göre kontrol ve gözetleme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır.

  b) İç Güvenlik ve İdari İşler : Ceza infaz kurumumuzda kurum müdürü ile birlikte 5 Ceza infaz kurumu 2.müdürü, 1 sayman, 1 pratisyen doktor, 1 diş hekimi, 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 psikolog ve 1 öğretmen olmak üzere 13 Bakanlık memuru, 22 infaz koruma başmemuru, 160 infaz koruma memuru, 5 katip, 3 şoför, 7 teknisyen, 1 teknisyen yardımcısı, 2 hizmetli, 1 kaloriferci ve 1 aşçı olmak üzere toplam 215 personel ile hizmet verilmektedir. Bakanlık personelinden iki 2.müdür Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde,15 infaz koruma memuru Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 1 katip Adana Adliyesinde, 1 infaz koruma memuru Bakanlık Teknik İşler Daire Başkanlığında, 1 infaz koruma memuru Bakanlık merkez teşkilatında geçici görev ile görevlendirilmiş iken yine ceza infaz kurumumuza Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan , bir bayan infaz koruma memuru geçici görevli olarak verilmiştir.

  CEZA İNFAZ KURUMU ISI, SU, AYDINLANMA VE YANGIN TERTİBAT KONUMU

  a) Isınma

  Ceza infaz kurumu merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup yakıt olarak fuel-oil kullanılmaktadır. 2 adet 1.000.000 Kcal. lik buhar kazanı, bunlara monte edilmiş 40-100 Kcal./h kapasiteli brülör mevcut olup buhar eşanjör vasıtası ile sıcak su üretiminde kullanılmakta olup 20 tonluk iki adet yakıt tankı bulunmaktadır.

  b) Su

  b-1. Su Kuyusu : 21.01.2003 tarihinde DSİ’inden yer altı kullanma izni alınmış, 02.06.2003 tarihinde ihale edilmiş, 06.08.2003 tarihinde inşası tamamlanmış, 18.08.2003 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Hizmete girdiği tarihten bu yana su kuyusuna gelen özel hat statüsünde olan elektrik orta gerilim hattı çok sayıda kullanıcı abone bulunması, hattın eski olması ve seri seksiyoner bağlantılı olması nedeni ile çok sık aralıklarla problemlere neden olmaktadır. Söz konusu problemin köklü çözümü için hat değişimi gerekmektedir. Hat değişimi yapılabilmesi için 01.11.2005 tarih 2005/2428 Muh. sayılı yazımız ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ödenek talebinde bulunulmuş olup ödenek beklenmektedir.

  b-2. Su Deposu :2 x 500 tonluk su deposu mevcuttur. Hidrofor sistemi ve 3 adet pompa vasıtasıyla depodaki su kurum kazan dairesine buradan da tüm kuruma dağıtılmaktadır. Klorlama su deposu çıkışında otomatik olarak yapılmaktadır. Buhar ve kalorifer kazanlarına giden su yumuşatma cihazında yumuşatılarak kullanılmaktadır. Su kuyusu isale hatlarında patlak olması yada su kuyusunda herhangi bir problem olması durumunda E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun isale hattından alınan ek ile su ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu isale hattından alınan ek ile su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

  b-3. Temizlik : Ceza infaz kurumunun içme ve kullanma suyu kuruma 3 km. mesafede Kürkçüler Beldesi sınırları içinde 70 metre derinlikten çıkarılan iki adet sondaj kuyusu ile temin edilen kapasitesi 15 litre/saniye suyun kurum içinde bulunan 2 adet 500 tonluk depoya stoklanması sonucunda 3 adet pompa ile 24 saat esasına göre kesintisiz pompalanması ile sağlanan su ile temizlik hizmetleri yürütülmektedir.Çamaşır ve banyo ihtiyaçları amacıyla kazan dairesinden buhar kazanları marifetiyle haftanın 4 günü her bloğa ayrı ayrı 1,5 saat olmak üzere toplam 6 saat sıcak su verilmektedir. Ceza infaz kurumu bünyesinde kurulmuş olan çamaşırhanede hükümlü ve tutuklulara ait çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları 15 günde bir defa yıkatılmakta olup kişisel çamaşırlarının yıkatılması hususunda talep olmadığından haftada 6 saat süre ile verilen sıcak su ile kişisel çamaşırlarını yıkamaktadırlar. Berberlik hizmeti ise ücretsiz olarak berberlik bonservisi bulunan infaz koruma memuru marifetiyle saç tıraşı olarak yapılmaktadır.

  b-4. Su Tesisatı; Kurum binası zeminindeki su tesisatında sürekli patlaklar oluşmaktadır. Problemin köklü çözümü için keşif yapılmış ve 31.01.2006 tarih 2006/235 Muh. sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ödenek talebinde bulunulmuş olup ödenek beklenmektedir

  b-5. Pis Su Arıtma Tesisi :İnşai tip tesis ızgara, atık su toplama havuzu, havalandırma, durultma ve dezenfeksiyon ünitelerinin yan yana yerleştirildiği, biyolojik arıtma yapılan kompakt bir tesis olup faaliyettedir.

  c) Elektrik : Ceza infaz kurumu elektrik enerjisi TEDAŞ AŞ. tarafından karşılanmaktadır. Elektrik kesintileri veya arızalarında 30 sn./h’da devreye girebilen 360 KVA gücünde, 380 volt, 577 amper, 50 hz. gücünde bir jeneratör ile elektronik güvenlik sistemini beslemekte olan 30 KVA, postkart sistemini besleyen 2 KVA gücünde 2 adet UPS (kesintisiz güç kaynağı) bulunmaktadır

  d) Dış Aydınlatma :Ceza İnfaz Kurumunun yüksek güvenlikli statüde bulunması nedeniyle, firarda ve çevreden gelebilecek tehlike ve sabotajlara karşı, ihata duvarı dışındaki 10 adet kule direkte 91 adet 400 watt’lık metal halide projektör, 22 adet 500 watt’llık halojen projektör, 9 adet nöbetçi kulesinde 9 adet 1000 watt.’lık projektör, ihata duvarında 11 adet 400 watt’lık metal halide projektör bulunmaktadır.

  e) Yangın Tertibatı : Ceza infaz kurumunda, 1 adet yangın ihbar sistem paneli, 151 adet duman detektörü, 102 adet yangın ihbar butonu ile sirenler ve 50 adet 6 kg.lık, 1 adet 12 kg.lık yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet 12 kg. daha yangın söndürme tüpü alınması düşünülmektedir.

  İDARE BİNASI

  Ceza infaz kurumu idare binası hizmet servis büroları ve diğer birimlerin bulunduğu iki kat ve bodrum katından oluşmakta olup bloklarla bağlantısı bulunmaktadır.

  İdare binasının ikinci katında Cumhuriyet Savcısına tahsis edilen oda, Ceza infaz kurumu Müdür odası, 3 adet 2.Müdür odası, toplantı odası, idare memuru odası, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve öğretmen odaları, muhasebe, infaz kalemi, personel kalemi, santral ve dinleme odası, arşiv odası, idare personeline hizmet veren işyurduna bağlı çay ocağı, bir adet banyo, bir adet erkek-bir adet bayan wc ve lavabolar bulunmaktadır. Zemin katta nöbetçi müdür odası, infaz koruma başmemurluğu, genel bütçe ambar memurluğu, emanet para memurluğu, teknisyen odası, posta ve gazete dağıtım odası, kırtasiye malzeme odası ile wc ve lavabolar, bodrum katta ise çamaşırhane, kalorifer dairesi, mescit, sığınak ile wc ve lavabo grubu bulunmaktadır.

  MUTFAK :

  Mutfak kısmında mutfağa giren çıkan malzeme kontrollerinin yapıldığı, X-Ray cihazı ve duyarlı kapı ile çöp çıkış kapısı bulunmaktadır. Yine çöp çıkış kapı koridorunda 3 adet soğuk hava deposu, bir adet kuru erzak deposu, mutfak, yemekhane, yemeklerin hazırlanmasına, bulaşıkların yıkanmasına elverişli bölümler ile wc ve lavabo grubu bulunmaktadır. Mutfakta, mutfak sorumlusu bir infaz ve koruma başmemuru, bir infaz koruma memuru, bir kadrolu aşçı ile 15 adli hükümlü yemekhane ve mutfak hizmetlerinin hijyenik koşullarda yürütülmesini sağlamakla görevlendirilmiştir.

  MAHKUM KABUL

  Mahkum kabul bölümündeki giriş kapısından hükümlü ve tutukluların ilk kabulü, hastane, duruşma ve il dışı nakillerde kabul-arama ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.Bu bölümde mahkum kabulden sorumlu infaz koruma başmemuru odası, jandarma kayıt ve arama odası, mahkum bekleme odaları, doktor odası, emanet eşya deposu bulunmaktadır. Mahkum kabulde hükümlü ve tutuklu ile personel geçişlerinde kullanılmakta olan X-Ray cihazı ile duyarlı kapı bulunmaktadır. Üst katta 25’er kişi kapasiteli bayan ve erkek hastaların yararlanması için revir, diş hekimi odası, 2 doktor odası, diş hekimi laboratuarı, hemşire odaları ile wc ve lavabo grubu bulunmaktadır.

  SAĞLIK HİZMETLERİ

  Kurumumuzda bulunan 1 tıp doktoru (Pratisyen) ve 1 Diş Tabibi ile hükümlü – tutuklu ve personel I. Kademe sağlık hizmetleri verilmekte olup, Sağlık hizmetlerinin karşılanamadığı durumlarda Adana hastanelerine sevkler rutin olarak yapılmakta tedavilerine orada devam olunmaktadır. Acil durumlarda kullanılmak üzere 1 ambulans, 1 diş ünitesi ve bazı ufak tahliller kurumumuzda yapılmaktadır.

  HÜKÜMLÜ – TUTUKLU ZİYARETLERİ

  a) Görüş Günleri :Ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların mevcut durumuna göre kapalı ziyaretler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri 3’lü odalara, Perşembe günleri ise tek kişilik odalara olmak üzere 09:00 ile 16:00 saatleri arasında kapalı ziyaret ile aynı gün ve saatlerde her ayın ilk haftası hükümlü ve tutukluların anne, baba, eş, çocuk ve torunları ile açık görüş yaptırılmaktadır.

  b) Avukat Görüşleri :Hükümlüler avukatları ile Hafta içi 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında, tutuklular müdafileri ile her zaman ve konuşmaları başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda açık görüş usulüne tabi olarak avukat görüş mahallerinde yapılmaktadır.

  Adres

  Yürekli Mahallesi 5595 sokak.NO:20 Posta Kodu :01220 Sarıçam/ADANA

  Telefon

  0322 385 33 31-32

  FAX:0322 385 33 29

  E-Posta

  adana.ftcikisaretadalet.gov.tr